ΚΑΡΙΕΡΑ

 

Η Skybridge Partners ιδρύθηκε το 2010 για να βοηθήσει επιχειρήσεις να επικεντρωθούν στο αντικείμενο που γνωρίζουν καλύτερα αναλαμβάνοντας μέρος των δραστηριοτήτων τους το οποίο δεν βρίσκεται στο επίκεντρο της επιχειρηματικής τους διαφοροποίησης.

Στα πλαίσια λειτουργίας της, αναζητά τελειόφοιτο ΤΕΙ για πρακτική άσκηση για τα τμήματα Software Development, IT και Human Resources

 

 

 

Software Development

IT

Human Resources

Αρμοδιότητες:

 • Ανάπτυξη ροών δεδομένων σε SQLServer
 • Συμμετοχή σε ομαδικά projects
 • Αποσφαλμάτωση ροών δεδομένων και καταγραφή troubleshooting
 • Καταγραφή οδηγιών και διαδικασιών
 • Δημιουργία reports
 • ΔημιουργίαT-SQL objects (ad-hoc queries, stored procedures, functions)

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση Microsoft SQL Server
 • Kαλή γνώση Microsoft Office
 • Kαλή γνώση Αγγλικών
 • Τελειόφοιτος σε τμήμα Τ.Ε.Ι.
 • Γνώση Microsoft .NET Framework θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

 

Προσωπικά Χαρακτηριστικά :

 • Επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα
 • Δυναμική προσωπικότητα
 • Πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Αποτελεσματικότητα

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • On the job training
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Εύκολη πρόσβαση με ΜΜΜ

Αρμοδιότητες:

 • Καθημερινός έλεγχος ορθής λειτουργίας συστημάτων βάση διαδικασίας CheckList
 • Έλεγχος ορθής λειτουργίας των υπολογιστών, εκτυπωτών και λοιπού εξοπλισμού στους χώρους εργασίας.
 • Έλεγχος ορθής λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup).
 • Συντήρηση σε υπάρχουσες διαδικασίες και συγγραφή νέων διαδικασιών κατόπιν αιτήματος.
 • Εκτέλεση διαδικασίας ένταξης νέων υπαλλήλων στα συστήματα της εταιρείας (FC-IN / FC-OUT).
 • Εκτέλεση διαδικασίας απενεργοποίησης πρόσβασης στα συστήματά της εταιρείας όσον αφορά τους υπαλλήλους που αποχωρούν.
 • Επίβλεψη εργασιών στους χώρους της εταιρείας.
 • Έρευνα αγοράς και παραγγελιών κατόπιν αιτήματος

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Φοιτητής σε Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα σχετικής ειδικότητας.
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών.
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και σύγχρονων λειτουργικών προγραμμάτων.
 • Υπευθυνότητα, μεθοδικότητα και συνέπεια.
 • Οργανωτικές Ικανότητες.

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρη υποστήριξη και εκπαίδευση.
 • Αμοιβή όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

 

 

Αρμοδιότητες :

 • Διαχείριση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας
 • Φυσική και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων
 • Παραγγελία και συντήρηση εξοπλισμού γραφείου
 • Υποστήριξη στις διαδικασίες πρόσληψης
 • Αρχειοθέτηση βιογραφικών σημειωμάτων
 • Τηλεφωνική ενημέρωση υποψηφίων για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια εταιρείας
 • Οργάνωση και συντήρηση εγγράφων του τμήματος του Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες του τμήματος του Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Απαιτούμενα Προσόντα :

 • Φοιτητής σε Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα σχετικής ειδικότητας
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ
 • Υπευθυνότητα, μεθοδικότητα και συνέπεια
 • Οργανωτικές Ικανότητες

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρη υποστήριξη και εκπαίδευση
 • Αμοιβή όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

 

 

 

back to top

Copyright © 2023 Skybridge Partners.