ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ– DATA PRIVACY POLICY

 

  1. Σκοπός    

 

Η Εταιρεία SkybrigeParthners IKE συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 που αφορά την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών (μετά την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ). Επίσης, δεσμεύεται να εφαρμόζει την ισχύουσα εθνική νομοθεσία με τον Ν.4624/2019περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα πολιτική παρέχεται από την Εταιρεία SkybrigeParthners IKE, με σκοπό να καθοριστούν και να γίνουν γνωστοί οι όροι και οι προϋποθέσεις που τηρούνται από την ως άνω Εταιρεία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας από την τελευταία. Ειδικότερα, διευκρινίζονται τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων, οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, ο σκοπός για τον οποίο συλλέγονται, η νομική βάση της επεξεργασίας, η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε χώρες της Ε.Ε ή τρίτες χώρες, άλλους αποδέκτες ή εκτελούντες την επεξεργασία καθώς και το χρονικό διάστημα αποθήκευσης και διατήρησης των εν λόγω δεδομένων. Στόχος της παρούσας πολιτικής είναι και να ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με τα δικαιώματά τους όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται.

Η Εταιρεία SkybrigeParthners IKE έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να επικαιροποιεί την παρούσα πολιτική, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εφόσον αυτό απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία ή κρίνεται αναγκαίο ως συνέπεια της συνεχούς μας προσπάθειας να βελτιώνουμε την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαίος ένας ανά τακτά διαστήματα έλεγχος της παρούσας πολιτικής προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

  1. Η Εταιρεία ως Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

 

Η Εταιρεία SkybrigeParthners IKE, η οποία εδρεύει στον Πειραιά, Σωτήρος Διός 12, T.K. 18535, Τηλέφωνο: +30 2152157670, Fax: +30 2152157671, Ε-Μail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.και αποτελεί νομικό πρόσωπο που συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και καθορίζει τον τρόπο και τον σκοπό για τον οποίο συλλέγει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

H εταιρεία είναι Υπεύθυνος επεξεργασίας για τα ακόλουθα δεδομένα:

  • Προσωπικά δεδομένα Υποψήφιων Υπαλλήλων.

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων εργαζομένων μέσω των βιογραφικών τους σημειωμάτων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται : δεδομένα αναγνώρισης ταυτότητας, δεδομένα εργασιακών σχέσεων σε υποψήφιους υπαλλήλους, δεδομένα επικοινωνίας σε υποψήφιους υπαλλήλους, δεδομένα προσωπικού ενδιαφέροντος.

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα ανωτέρω δεδομένα με σκοπό την τήρηση αρχείου για πιθανές μελλοντικές προσλήψεις στην Εταιρεία. Τα δεδομένα συλλέγονται είτε από το ίδιο το Υποκείμενο είτε από sitesευρέσεως εργασίας / εφημερίδες / κοινωνικά δίκτυα, είτε από την Γραμματεία των ΤΕΙ και ΑΕΙ στην περίπτωση πρακτικής άσκησης του Υποκειμένου.  

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων εργαζομένων είναι σύννομη, καθώς υλοποιείται βάσει λήψης ρητής συγκατάθεσης τους η οποία λαμβάνεται εγγράφως ή με σαφή θετική ενέργεια (πχ με συμπλήρωση τετραγωνιδίου κατά την επίσκεψη στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα των ανωτέρω εταιρειών,άρθρο 6 του ΓΚΠΔ).

Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται από την εταιρεία μας σε άλλες χώρες της Ε.Ε ή προς τρίτες χώρες. Ωστόσο, κάποια δεδομένα (ενδεικτικά αναφέρονται : το email και το ονοματεπώνυμο των υποψήφιων υπαλλήλων) ενδέχεται να διαβιβάζονται από την Εταιρεία μας σε τρίτους αποδέκτες, οι οποίοι παρέχουν αποκλειστικά μόνο την τεχνολογική υποδομή διενέργειας συνεντεύξεων εξ’ αποστάσεως και μόνον εφόσον έχει προς τούτο συγκατατεθεί το υποκείμενο των δεδομένων.

Με τις ανωτέρω εταιρείες SkybrigeParthners IKE συντάσσει συμβάσεις εμπιστευτικότητας και διαφύλαξης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με όσα καθορίζονται στον ΓΚΠΔ 679/2016 και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία με τον Ν.4624/2019περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Εταιρεία διατηρεί το αρχείο των υποψηφίων εργαζομένων για διάστημα ενός έτους από τη μη επιλογή του υποψηφίου, ενώ οι προμηθευτές της εταιρείας, οι οποίοι παρέχουν αποκλειστικά και μόνο την τεχνολογική υποδομή διενέργειας συνεντεύξεων εξ’ αποστάσεως διατηρούν τα δεδομένα για διάστημα τριών μηνών.

 

  • Προσωπικά δεδομένα Υπαλλήλων.

Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων στην Εταιρεία, όπως ενδεικτικά αναφέρονται : ασφαλιστικά δεδομένα, δεδομένα εκπαίδευσης, οικογενειακά δεδομένα, δεδομένα εργασιακών σχέσεων σε υπαλλήλους, δεδομένα επικοινωνίας σε υπαλλήλους, δεδομένα προσωπικού ενδιαφέροντος, φορολογικά δεδομένα σε υπαλλήλους, οικονομικά δεδομένα σε υπαλλήλους, δεδομένα αναγνώρισης ταυτότητας.

Τα δεδομένα συλλέγονται από το ίδιο το Υποκείμενο.

Η Εταιρεία συλλέγει τα ανωτέρω δεδομένα με σκοπό την σωστή διαχείριση και καταχώρηση του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας μέσα από το πρόγραμμα της, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή παρακολούθηση των θεμάτων διαχείρισης προσωπικού όπως λήξεις, ανανεώσεις συμβάσεων, ένταξη τους σε έργα της Εταιρείας κλπ.

Η συλλογή και επεξεργασία των ως άνω αναφερόμενων προσωπικών δεδομένων είναι σύννομη, καθώς είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρέωσης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΓΚΠΔ.

Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε άλλες χώρες της Ε.Ε ή τρίτες χώρες. Επιπλέον δε διαβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα, αποδέκτες ή εκτελούντες.

Τα δεδομένα του αρχείου των υπαλλήλων,(Βιογραφικά Υπαλλήλων/Συνεργατών), τηρούνται για όσο καιρό απασχολείται ο εργαζόμενος στην εταιρία και για 5 έτη μετά την διακοπή της συνεργασίας. Τα ψηφιοποιημένα αντίγραφα στοιχείων εργαζομένων και τα αρχεία νομιμοποίησης πρόσληψης προσωπικού \ ωρών εργασίας (ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ) τηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας, το οποίο στην παρούσα περίπτωση δεν υπερβαίνει τα 20 έτη μετά τη λύση της συνεργασίας.

 

  • Προσωπικά δεδομένα εξωτερικών συνεργατών – προμηθευτών φυσικών προσώπων.

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εξωτερικών συνεργατών της που είναι φυσικά πρόσωπα,όπως ενδεικτικά αναφέρονται : δεδομένα επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο, τηλέφωνο εργασίας ή οικίας, εταιρικό ή προσωπικό email), δεδομένα εργασιακών σχέσεων (επάγγελμα, είδος σύμβασης συνεργασίας, ημερομηνία συνεργασίας, διεύθυνση εργασίας και ΤΚ), φορολογικά δεδομένα (ΑΦΜ, ΔΟΥ), οικονομικά δεδομένα (αριθμός καταθετικού λογαριασμού, αμοιβή​), δεδομένα αναγνώρισης ταυτότητας.

Τα δεδομένα συλλέγονται από το ίδιο το Υποκείμενο.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα ανωτέρω δεδομένα με σκοπό τη νομική κατοχύρωση της Εταιρείας και των εξωτερικών συνεργατών της στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει.

Η συλλογή και επεξεργασία των ως άνω αναφερόμενων προσωπικών δεδομένων είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης της οποίας ο εξωτερικός συνεργάτης είναι συμβαλλόμενο μέρος σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΓΚΠΔ.

Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε χώρες της Ε.Ε ή τρίτες χώρες. Επιπλέον δε διαβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα, αποδέκτες ή εκτελούντες.

Η Εταιρεία διατηρεί́ τα στοιχεία των προμηθευτών/συνεργατών της για 20 έτη μετά τη λήξη της συνεργασίας.

 

Η εταιρεία διατηρεί αρχείο για τις δραστηριότητες της ως Υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  1. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων

 

Κάθε φυσικό πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία απολαμβάνουν τα κάτωθι δικαιώματα:

 

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης: To υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ενημερωθεί και να έχει πρόσβαση στα δεδομένα και να λαμβάνει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία.

Δικαίωμα διόρθωσης:Toυποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή την συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που το αφορούν.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων και ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υποχρεωμένος να τα διαγράψει αν α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία, β) το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, γ) το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: α) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, β) η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ' αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους, γ) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, δ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν: α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση και β) η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Δικαίωμα εναντίωσης: Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν όταν αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας μας και για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης προφίλ.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης: To υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση στο μέτρο που ελήφθη για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας ανά πάσα στιγμή χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίσθηκε στην συγκατάθεση προ της ανακλήσεως.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: To υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εταιρεία SkybrigeParthners IKE, μέσω e-mail Info@sbp.gr.

 

Copyright © 2023 Skybridge Partners.